ค้นหา : เมืองซีอาน

28 พฤศจิกายน - 14 มกราคม 2567

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CBT14

เริ่มต้น

28,999

15 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CZG07

เริ่มต้น

29,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ