Advertisement

Advertisement

ทัวร์ต่างประเทศ

เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาโปรโมชั่น แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก มีให้เลือกหลากหลายโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร ล่องเรือตัดนำแข็ง ประทับใจเทศกาลน้ำแข็ง เที่ยวหมู่บ้านฮิกลู พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร ล่องเรือตัดนำแข็ง ประทับใจเทศกาลน้ำแข็ง เที่ยวหมู่บ้านฮิกลู พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP85XJ6DZG (HOK16)

เดินทาง : 15 ก.พ. 63 – 7 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

30,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ นั่งกระเชาขึ้นภูเขาไปอุสุซาน ชมสวนหมีโซวะ พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ นั่งกระเชาขึ้นภูเขาไปอุสุซาน ชมสวนหมีโซวะ พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP84XJ6DZG (HOK15)

เดินทาง : 4 ม.ค. 63 – 2 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

29,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิยาม่า โอตารุ ซัปโปโร เพลินกับกิจกรรมหิมะ ชมสวนสัตว์อาซาฮิยาม่า พิเศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างขาปู 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG (HOK14)

เดินทาง : 4 ม.ค. 63 – 2 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

27,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน ซาปา ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า พักที่เมืองซาปา สวิตเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม 2 คืน | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN51VN5DTN (THAN06)

เดินทาง : 8 ต.ค. 62 – 2 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

11,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินบ่าย-กลับเย็น) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN50VZ4DTN (TDAD14)

เดินทาง : 31 ต.ค. 62 – 24 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

10,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ ช้อปปิ้งตลาดฮาน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกร (บินเช้า กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN49VZ4DTN (TDAD12)

เดินทาง : 27 ต.ค. 62 – 28 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

10,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ (บินบ่าย-กลับเย็น) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ (บินบ่าย-กลับเย็น) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN48VZ4DTN (TDAD11)

เดินทาง : 27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

14,588.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ (บินเช้า-กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ เคาน์ดาวน์ปีใหม่บนบานาฮิลล์ (บินเช้า-กลับบ่าย) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN47VZ4DTN (TDAD10)

เดินทาง : 27 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

14,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP89XJ5DTN (TXJ152)

เดินทาง : 10 มี.ค. 63 – 19 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

19,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP88XJ5DTN (TXJ150)

เดินทาง : 25 ม.ค. 63 – 5 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

19,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP87XJ5DTN (TXJ149)

เดินทาง : 7 ม.ค. 63 – 19 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

18,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ฟรีแช่ออนเซนเท้า สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP86XJ5DTN (TXJ148)

เดินทาง : 5 ม.ค. 63 – 13 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

20,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

Advertisement

TOP 5

เส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม

ข้อมูลท่องเที่ยว

รวมข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศต่าง ๆ ข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยว

ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ บริการวางแผนการเดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา ดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจในบริการของเรา