Advertisement

Advertisement

ทัวร์ต่างประเทศ

เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก ราคาโปรโมชั่น แพคเกจทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ต่างประเทศราคาถูก มีให้เลือกหลากหลายโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิกโก ไฮไลท์!!! ชมซากุระ ริมแม่น้ำคันนงจิ เมืองฟุคุชิมะ ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP106XJ6DTN (XJ168)

เดินทาง : 16 มี.ค. 63 – 30 เม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

29,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก ชมกระท่อมหิมะ ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นิกโก ชมกระท่อมหิมะ ไฮไลท์!! ชมกระท่อมหิมะ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า นั่งกระเช้าไฟฟ้าภูเขาซาโอะ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP27XJ6DTN (XJ167)

เดินทาง : 26 ม.ค. 63 – 7 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

25,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก เซนได ชมกระท่อมหิมะ ไฮไลท์!! สัมผัสความงานของแหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น อิสระเล่นหิมะ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก เซนได ชมกระท่อมหิมะ ไฮไลท์!! แหล่งออนเซ็นชื่อดัง กินซัน ออนเซ็น อิสระเล่นหิมะ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP28XJ6DTN (XJ181)

เดินทาง : 26 ก.พ. 63 – 23 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

24,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น นิคโก เซนได ชมกระท่อมหิมะ ไฮไลท์!! น้ำตกเคกอน อิสระเล่นหิมะ หมู่บ้านโบราณ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า ( อิสระ 1 วันเต็ม ) | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก เซนได ชมกระท่อมหิมะ ไฮไลท์น้ำตกเคกอน อิสระเล่นหิมะ หมู่บ้านโบราณ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชมอ่าวมัตซึชิม่า ( อิสระ 1 วัน ) | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP69XJ6DTN (XJ182)

เดินทาง : 4 มี.ค. 63 – 20 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

26,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น นิคโก เซนได ชมกระท่อมหิมะ อิสระเล่นหิมะ หมู่บ้านโบราณ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นิกโก เซนได ชมกระท่อมหิมะ อิสระเล่นหิมะ หมู่บ้านโบราณ ชมสุนัขจิ้งจอก ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า ( อิสระ 1 วัน ) | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP15XJ6DTN (XJ180)

เดินทาง : 6 ม.ค. 63 – 20 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

23,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ดูไบ ดินแดนฟ้าจรดทราย ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือ TAXI พิเศษอาหารเกาหลี | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ ดินแดนฟ้าจรดทราย ขึ้นตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ และดูไบเฟรม ตะลุยทะเลทราย ชมระบำหน้าท้อง ล่องเรือ TAXI พิเศษอาหารเกาหลี | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : AE13EK6DZG (DXB02)

เดินทาง : 16 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

29,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พัก 4 ดาว เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู๊ด | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา พัก 4 ดาว เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน ซีฟู๊ด | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW19VZ4DZG (TPE11)

เดินทาง : 14 ม.ค. 63 – 24 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

14,878.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู นอนคัปปาโดเกีย 2 คืน บินตรง ประเทศสองทวีป ชมม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย นอนโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน บินตรง เทศกาลดอกทิวลิป ชมม้าไม้เมืองทรอย สุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ | 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ : ME46TK9DTN (TKIST03)

เดินทาง : 3 เม.ย. 63 – 22 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

34,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย บินตรง ประเทศสองทวีป ชมม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตุรกี อิสตันบลู คัปปาโดเกีย บินตรง ประเทศสองทวีป ชมม้าไม้เมืองทรอยจำลอง ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก | 8 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์ : ME45TK8DTN (TKIST02)

เดินทาง : 9 ม.ค. 63 – 2 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

27,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ สนุกสนกับกีฬาชิมบูลัก สกีรีสอร์ท หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษดินเนอร์พร้อมโชว์ เที่ยวถ่ายรูปกับสุนัข Husky Farm| 5 วัน 3 คืน

ทัวร์คาซัคสถาน อัลมาตี้ สนุกสนกับกีฬาชิมบูลัก สกีรีสอร์ท หมู่บ้านวัฒนธรรม พิเศษดินเนอร์พร้อมโชว์ เที่ยวถ่ายรูปกับสุนัข Husky Farm | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : ME43KC5DZG (ALA01)

เดินทาง : 29 ม.ค. 63 – 29 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

39,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน เทศาบดอกจินดัลเร สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษบุฟเฟ่ตปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี ยงอิน โซล ชมดอกซากุระ ทะเลสาบซอกชน เทศาบดอกจินดัลเร สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษบุฟเฟ่ตปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR9XJ5DZG (ICN02)

เดินทาง : 2 เม.ย. 63 – 4 พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว ท้าลมหนาวสกีหิมะ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์เกาหลี โซล ซูวอน เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 1 ปีมีครั้งเดียว ท้าลมหนาวสกีหิมะ สวนสนุกเอเวอรืแลนด์ พิเศษบุฟเฟ่ต์ BBQ ปิ้งย่างเกาหลี | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : KR6XJ5DZG (ICN49)

เดินทาง : 6 ม.ค. 63 – 31 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

14,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

Advertisement

TOP 5

เส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม

ข้อมูลท่องเที่ยว

รวมข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศต่าง ๆ ข้อมูลการเดินทางการท่องเที่ยว

ทัวร์ต่างประเทศ รับจัดกรุ๊ปทัวร์ บริการวางแผนการเดินทาง กรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา ดูงาน ท่องเที่ยว สัมมนา

ลูกค้าบางส่วนที่ไว้วางใจในบริการของเรา