ค้นหา : เที่ยวจีน

สายการบิน

Lucky Air Co.,Ltd (8L)

รหัสทัวร์

CZG03

เริ่มต้น

29,990

15 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CZG07

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

CTN09

เริ่มต้น

18,888

สายการบิน

Thai Air Asia (XJ)

รหัสทัวร์

CBT13

เริ่มต้น

19,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT12

เริ่มต้น

25,999

สายการบิน

รหัสทัวร์

CTN08

เริ่มต้น

20,999

02 มิถุนายน - 23 ตุลาคม 2566

สายการบิน

รหัสทัวร์

CBT10

เริ่มต้น

13,999

สายการบิน

รหัสทัวร์

CTN07

เริ่มต้น

17,888

สายการบิน

รหัสทัวร์

CBT05

เริ่มต้น

20,999

01 มิถุนายน - 15 ตุลาคม 2566

สายการบิน

รหัสทัวร์

CBT09

เริ่มต้น

18,999

27 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2566

สายการบิน

รหัสทัวร์

CTN06

เริ่มต้น

19,888