ค้นหา : เขาเทียนเหมินซาน

สายการบิน

Qingdao Airlines (QW)

รหัสทัวร์

CZG41

เริ่มต้น

14,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG30

เริ่มต้น

14,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ