รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)
ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN6VJ3DZG (HAN10)

รหัสทัวร์ : VN6VJ3DZG (HAN10)
ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์ นั่งกระเช้า 2 ชั้น + ชิงช้าสวรรค์ SUN WHELL

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG (HAN14)

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG (HAN14)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 3วัน 2คืน ฮานอย ซาปา ชมนาขั้นบันได เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ บินเช้า-กลับดึก

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN25VJ4DZG (HAN13)

รหัสทัวร์ : VN25VJ4DZG (HAN13)
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน 3คืน ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน ฮานอย - ซาปา - นิงบิงห์ พักซาปา 2คืน ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : พ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า - กลับดึก ล่องเรือชมความงาม "อ่าวฮาลองเบย์"

เดินทาง : พ.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG (DAD02)

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG (DAD02)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้

เดินทาง : พ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG (DAD01)

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG (DAD01)
ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG (SGN06)

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG (SGN06)
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน พัก 4 ดาว ดาลัทเมืองสุดโรแมนติก นั่งกระเช้า VINPEARL LAND

เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG (SGN05)

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG - (SGN05)
ทัวร์เวียดนาม ดาลัท 3วัน 2คืน เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์

เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)
ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ - ดานัง - ฮอยอัน ชมธรรมชาติ "ล่องเรือกระด้ง"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เที่ยวครบ 3 เมือง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน พร้อมชิมเมนูพิเศษ "กุ้งมังกร"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท