รหัสทัวร์ : RU16SQ7DZG (DME14)

รหัสทัวร์ : RU16SQ7DZG (DME14)
ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 4 คืน มอสโคว์ - ซากอร์ส - นิวเยรูซาเล็ม บินสายการบิน 5 ดาว

เดินทาง : ส.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท

รหัสทัวร์ : RU7QR6DZG (DME08)

รหัสทัวร์ : RU7QR6DZG (DME08)
ทัวร์รัสเซีย 6 วัน 3 คืน มอสโคว์ ซากอร์ส ช้อปปิ้งตลาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย บิน 5ดาว

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 35,888 บาท

รหัสทัวร์ : RU6EY6DZG (DME05)

รหัสทัวร์ : RU6EY6DZG (DME05)
ทัวร์รัสเซีย 6วัน 3คืน มอสโคว์ ซากอร์ส สายการบิน 5 ดาว เที่ยวรัสเซียง่ายๆ ในราคาสบายกระเป๋า

เดินทาง : ก.ย. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 29,888 บาท

รหัสทัวร์ : RU5TG6DZG (DME03)

รหัสทัวร์ : RU5TG6DZG (DME03)
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6 วัน 4 คืน บิน 5 ดาว ตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : ส.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 54,888 บาท

รหัสทัวร์ : RU3TG7DZG (DME02)

รหัสทัวร์ : RU3TG7DZG (DME02)
ทัวร์รัสเซีย 7 วัน 5 คืน เที่ยวมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บินตรงสู่มอสโคว์ สะสมไมล์ได้ 50% พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง : ส.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 57,888 บาท

รหัสทัวร์ : RU15EY8DZG (DME06)

รหัสทัวร์ : RU15EY8DZG (DME06)
ทัวร์รัสเซีย 8 วัน 5 คืน เที่ยวมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ตื่นตาตื่นใจ!! กับการแสดงโชว์ "ละครสัตว์"

เดินทาง : ก.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 48,888 บาท

รหัสทัวร์ : RU13QR8DZG (DME09)

รหัสทัวร์ : RU13QR8DZG (DME09)
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - เซนปีเตอร์เบิร์ก 8วัน 5คืน ตื่นตาตื่นใจกับการแสดงละครสัตว์ บิน 5 ดาว พักโรงแรม 4 ดาว

เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 46,999 บาท

รหัสทัวร์ : RU19SQ8DZG (DME07)

ทัวร์รัสเซีย 8วัน 5คืน มอสโคว์ - ซากอร์ส - นิว เยรูซาเล็ม ถ่ายรูปคู่กับสุนัขฮัสกี้ สายการบิน 5 ดาว พักโรงแรม 4 ดาว


เดินทาง : ก.พ. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท