ค้นหา : ถนนโบราณสถานจิ๋งหลี่

30 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2566

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT21

เริ่มต้น

23,999

22 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2566

สายการบิน

Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์

CBT18

เริ่มต้น

33,999

05 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CBT11

เริ่มต้น

28,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ