ค้นหา : ช็อปปิ้งจิมซาจุ่ย

05 สิงหาคม - 11 ธันวาคม 2566

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)

รหัสทัวร์

HZG05

เริ่มต้น

21,990

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HZG02

เริ่มต้น

21,990

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HZG01

เริ่มต้น

24,990

19 สิงหาคม - 21 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)

รหัสทัวร์

HZG04

เริ่มต้น

21,990

15 กรกฎาคม - 25 กันยายน 2566

สายการบิน

Emirates Airline (EK)

รหัสทัวร์

HBT07

เริ่มต้น

15,999

สายการบิน

Emirates Airline (EK)

รหัสทัวร์

HBT03

เริ่มต้น

18,999

19 พฤษภาคม - 24 ตุลาคม 2566

สายการบิน

รหัสทัวร์

HTN03

เริ่มต้น

21,888

17 มิถุนายน - 02 กรกฎาคม 2566

สายการบิน

รหัสทัวร์

HZG06

เริ่มต้น

19,990