รหัสทัวร์ : CN35TG6DZG (CTU01)

ทัวร์จีน จิ่วจ้ายโกว เที่ยวสุดคุ้ม 2 มรดกโลก อุทยานแห่งชาติหวงหลง อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว | 6 วัน 5 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม