ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

คลองโอตารุ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร เที่ยวสกี กิจกรรมหิมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้ากับวิวภูเขาอุสุซาน พิเศษแช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร เที่ยวสกี กิจกรรมหิมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้ากับวิวภูเขาอุสุซาน พิเศษแช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP63XJ6DZG (HOK03)

เดินทาง : 26 พ.ย. 62 – 30 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

30,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เที่ยวสกี กิจกรรมหิมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้ากับวิวภูเขาอุสุซาน พิเศษแช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เที่ยวสกี กิจกรรมหิมะ นั่งกระเช้าไฟฟ้ากับวิวภูเขาอุสุซาน พิเศษแช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP58TG5DZG (HOK11)

เดินทาง : 27 พ.ย. 62 – 20 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

37,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร เลสโกพุดสามสี ดื่มดำบรรยากาศใบไม้เปลียนสี พิเศษแช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปู | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP8XJ6DZG (HOK02)

เดินทาง : 5 ต.ค. 62 – 23 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

27,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซัง | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด PREMIUM ใบไม้เปลียนสี นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP26TG6DTN (CTS07)

เดินทาง : 26 ก.ย. 62 – 22 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

35,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI| 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด หน้าหนาว ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน อิสระเล่นสกี ณ ลาน NEW FURANO SKI| 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JJP56XJ6DTN (XJ122)

เดินทาง : 25 พ.ย. 62 – 29 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

25,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ | 6 วัน 4 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี เที่ยวทุกวันไม่มีอิสระ ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP27XJ6DTN (XJ121)

เดินทาง : 2 ต.ค. 62 – 24 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

26,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี หนาวเย็น นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม | 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ใบไม้เปลียนสี หนาวเย็น นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ หมู่บ้านราเมน ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ อิสระฟรีเดย์ 1 วันเต็ม | 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : JP23XJ5DTN (XJ119)

เดินทาง : 2 ต.ค. 62 – 22 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

23,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร ทุ่งดอกไม้ 2 สวนที่บานสะพรั่ง ณ ฟูราโน่ อิสระเต็มๆ 1วัน พิเศษ!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP9XJ5DZG (HOK08)

เดินทาง : 14 ส.ค. 62 – 25 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

25,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน โอตารุ ตื่นตาตื่นใจ ทุ่งดอกไม้หลากสี โทมิตะฟามร์ม บ่อน้ำสีฟ้า พิเศาขาปูยักษ์ 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ฮอกไกโด ฟูราโน โอตารุ ตื่นตาตื่นใจ ทุ่งดอกไม้หลากสี โทมิตะฟามร์ม บ่อน้ำสีฟ้า พิเศาขาปูยักษ์ 3 ชนิด | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP56XJ5DZG (HOK06)

เดินทาง : 3 ก.ค. 62 – 25 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

25,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง