ค้นหา : ทัวร์ฮ่องกง

05 มกราคม – 25 มีนาคม 2567

สายการบิน

Emirates Airline (EK)

รหัสทัวร์

HZG17

เริ่มต้น

18,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

HTN03

เริ่มต้น

21,888

สายการบิน

Hong Kong Airlines (HX)

รหัสทัวร์

HZG16

เริ่มต้น

21,990

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HZG14

เริ่มต้น

19,990

สายการบิน

Hong Kong Airlines (HX)

รหัสทัวร์

HZG01

เริ่มต้น

16,990

สายการบิน

Hong Kong Airlines (HX)

รหัสทัวร์

HBT06

เริ่มต้น

24,999

สายการบิน

Emirates Airline (EK)

รหัสทัวร์

HZG13

เริ่มต้น

19,990

สายการบิน

Ethiopian Airlines (ET)

รหัสทัวร์

HZG12

เริ่มต้น

14,990

13 ตุลาคม - 01 มกราคม 2567

สายการบิน

Ethiopian Airlines (ET)

รหัสทัวร์

HZG11

เริ่มต้น

21,990

02 กันยายน - 24 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

HBT04

เริ่มต้น

12,999

03 กันยายน - 24 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

HBT02

เริ่มต้น

19,999

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HTN06

เริ่มต้น

44,888

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HTN05

เริ่มต้น

23,888

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HTN04

เริ่มต้น

25,888

สายการบิน

Hong Kong Airlines (HX)

รหัสทัวร์

HBT01

เริ่มต้น

20,999

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HBT08

เริ่มต้น

27,999

สายการบิน

Cathay Pacific (CX)

รหัสทัวร์

HZG08

เริ่มต้น

25,990

04 พฤศจิกายน - 02 มกราคม 2567

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

HZG06

เริ่มต้น

19,990

23 มิถุนายน - 02 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Emirates Airline (EK)

รหัสทัวร์

HZG07

เริ่มต้น

15,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ