ค้นหา : ทัวร์ปักกิ่ง

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CZG04

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

Qingdao Airlines (QW)

รหัสทัวร์

CTN18

เริ่มต้น

41,888

30 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2566

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CZG13

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CBT38

เริ่มต้น

45,999

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG11

เริ่มต้น

35,990

19 ตุลาคม - 11 ธันวาคม 2566

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CBT17

เริ่มต้น

43,999

สายการบิน

capital airline

รหัสทัวร์

CBT24

เริ่มต้น

25,999

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CBT08

เริ่มต้น

22,999

สายการบิน

shanghai airlines

รหัสทัวร์

CBT04

เริ่มต้น

21,999

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CBT01

เริ่มต้น

28,999

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CBT05

เริ่มต้น

27,999

สายการบิน

HU

รหัสทัวร์

CZG14

เริ่มต้น

20,990

สายการบิน

capital airline

รหัสทัวร์

CZG16

เริ่มต้น

20,990

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CTN16

เริ่มต้น

20,888

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ