ค้นหา : ทัวร์จีน สิงหาคม

23 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2566

สายการบิน

HU

รหัสทัวร์

CBT08

เริ่มต้น

22,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CTN12

เริ่มต้น

21,888

24 สิงหาคม - 09 มกราคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG02

เริ่มต้น

23,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CTN03

เริ่มต้น

23,888

สายการบิน

KUNMING AIRLINES (KY)

รหัสทัวร์

CBT16

เริ่มต้น

26,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT19

เริ่มต้น

24,999

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ