ค้นหา : ทัวร์จีน พฤศจิกายน

สายการบิน

shanghai airlines

รหัสทัวร์

CZG29

เริ่มต้น

22,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT37

เริ่มต้น

27,999

22 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT36

เริ่มต้น

21,999

สายการบิน

KUNMING AIRLINES (KY)

รหัสทัวร์

CZG25

เริ่มต้น

26,990

18 กันยายน - 26 ธันวาคม 2566

สายการบิน

Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์

CTN10

เริ่มต้น

21,888

02 พฤศจิกายน - 24 มีนาคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT35

เริ่มต้น

20,999

สายการบิน

Air China (CA)

รหัสทัวร์

CBT05

เริ่มต้น

27,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG22

เริ่มต้น

22,990

12 พฤศจิกายน - 05 มกราคม 2567

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG05

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT30

เริ่มต้น

16,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT29

เริ่มต้น

14,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT27

เริ่มต้น

32,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT28

เริ่มต้น

21,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT25

เริ่มต้น

19,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT07

เริ่มต้น

23,999

สายการบิน

SICHUAN AIRLINES 3U

รหัสทัวร์

CZG17

เริ่มต้น

25,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT22

เริ่มต้น

24,999

08 พฤศจิกายน - 31 มีนาคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT09

เริ่มต้น

19,999

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ