ค้นหา : ทัวร์จีน กันยายน

18 กันยายน - 26 ธันวาคม 2566

สายการบิน

Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์

CTN10

เริ่มต้น

21,888

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CTN14

เริ่มต้น

33,888

สายการบิน

Lucky Air Co.,Ltd (8L)

รหัสทัวร์

CTN13

เริ่มต้น

22,888

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CBT02

เริ่มต้น

30,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT30

เริ่มต้น

16,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT29

เริ่มต้น

14,999

สายการบิน

Vietjet Air (VJ)

รหัสทัวร์

CBT25

เริ่มต้น

19,999

สายการบิน

SICHUAN AIRLINES 3U

รหัสทัวร์

CZG17

เริ่มต้น

25,990

สายการบิน

HU

รหัสทัวร์

CZG14

เริ่มต้น

20,990

23 สิงหาคม - 17 ธันวาคม 2566

สายการบิน

HU

รหัสทัวร์

CBT08

เริ่มต้น

22,999

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CBT14

เริ่มต้น

28,999

30 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2566

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT21

เริ่มต้น

23,999

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CTN12

เริ่มต้น

21,888

07 กันยายน - 26 ธันวาคม 2566

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG08

เริ่มต้น

31,990

24 สิงหาคม - 09 มกราคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG02

เริ่มต้น

23,990

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CTN11

เริ่มต้น

28,888

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CTN03

เริ่มต้น

23,888

สายการบิน

KUNMING AIRLINES (KY)

รหัสทัวร์

CBT16

เริ่มต้น

26,999

05 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CBT11

เริ่มต้น

28,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT19

เริ่มต้น

24,999

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ