ค้นหา : ทัวร์จิ่วไจ้โกว

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG22

เริ่มต้น

22,990

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG21

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG20

เริ่มต้น

29,990

สายการบิน

SICHUAN AIRLINES 3U

รหัสทัวร์

CZG17

เริ่มต้น

25,990

23 พฤศจิกายน - 05 ธันวาคม 2566

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG12

เริ่มต้น

32,990

30 สิงหาคม - 27 พฤศจิกายน 2566

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT21

เริ่มต้น

23,999

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CZG10

เริ่มต้น

30,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CTN12

เริ่มต้น

21,888

07 กันยายน - 26 ธันวาคม 2566

สายการบิน

TG

รหัสทัวร์

CZG08

เริ่มต้น

31,990

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CZG06

เริ่มต้น

31,990

24 สิงหาคม - 09 มกราคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG02

เริ่มต้น

23,990

22 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2566

สายการบิน

Thai Lion Air (SL)

รหัสทัวร์

CBT18

เริ่มต้น

33,999

05 กันยายน - 25 ตุลาคม 2566

สายการบิน

Spring Airlines 9C

รหัสทัวร์

CBT11

เริ่มต้น

28,990

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ