ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าขึ้น ยอดเขาบานาฮิลล์ พัก 1 คืน นั่งเรือกระด้ง เวียดนามกลาง (DADVN0323)

ราคาเริ่มต้น : 

14,888.-

ไม่ต้องทำวีซ่า (On Arrival)

เฉพาะหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น

ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าทิป

ทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500.- / ท่าน

การสำรองที่นั่ง

นักท่องเที่ยวต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 11,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง

คลิก Copy Link หน้าเว็บ

ส่งลิงค์ กดวาง ให้คนอื่นได้เลย

รายการเดินทาง ปิดกรุ๊ป เต็มจำนวนแล้ว

สามารถดู รายการเดินทางอื่นๆ คลิกลิงค์ด้านล่าง

TOUR

ITINERARY

รายการเดินทาง

วัน

รายการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรม

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ ล่องเรือมังกร

ที่พัก โรงแรม Midtown,Cherish,Parkview ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

2

ถ่ายรูปหน้าพระราชวังไดโน้ย – รถสามล้อซิโคล่ – ร้านเยื่อไม้ไผ่ – บานาฮิลล์ สวนสนุก The Fantasy Park – โซนสวนดอกไม้

ที่พัก โรงแรม Mercure Ba Na Hill ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

3

สะพานโกเด้นบริดจ์ – นั่งรถไฟโบราณ – อุโมงค์เก็บไวน์ – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานมังกร

ที่พัก โรงแรม Glamour, Dong Duong hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

4

วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

-

TOUR

PERIOD

ตารางวันเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

26 – 29 ตุลาคม 2566

16,888

5,000

27 – 30 ตุลาคม 2566

16,888

5,000

28 – 31 ตุลาคม 2566

16,888

5,000

29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

30 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2566

14,888

5,000

31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

1 – 4 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

3 – 6 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

4 – 7 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

5 – 8 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

7 – 10 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

9 – 12 พฤศจิกายน 2566

16,888

5,000

10 – 13 พฤศจิกายน 2566

16,888

5,000

12 – 15 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

14 – 17 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

16 – 19 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

17 – 20 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

18 – 21 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

19 – 22 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

23 – 26 พฤศจิกายน 2566

16,888

5,000

24 – 27 พฤศจิกายน 2566

16,888

5,000

26 – 29 พฤศจิกายน 2566

15,888

5,000

28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

15,888

5,000

1 – 4 ธันวาคม 2566

17,888

5,000

2 – 5 ธันวาคม 2566

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

18,888

5,000

4 – 7 ธันวาคม 2566

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9

18,888

5,000

5 – 8 ธันวาคม 2566

17,888

5,000

6 – 9 ธันวาคม 2566

17,888

5,000

8 – 11 ธันวาคม 2566

วันรัฐธรรมนูญ

17,888

5,000

10 – 13 ธันวาคม 2566

วันรัฐธรรมนูญ

17,888

5,000

11 – 14 ธันวาคม 2566

16,888

5,000

12 – 15 ธันวาคม 2566

16,888

5,000

13 – 16 ธันวาคม 2566

17,888

5,000

14 – 17 ธันวาคม 2566

16,888

5,000

16 – 19 ธันวาคม 2566

16,888

5,000

17 – 20 ธันวาคม 2566

16,888

5,000

18 – 21 ธันวาคม 2566

17,888

5,000

19 – 22 ธันวาคม 2566

16,888

5,000

21 – 24 ธันวาคม 2566

18,888

5,000

22 – 25 ธันวาคม 2566

19,888

5,000

24 – 27 ธันวาคม 2566

19,888

5,000

25 – 28 ธันวาคม 2566

19,888

5,000

26 – 29 ธันวาคม 2566

19,888

5,000

27 – 30 ธันวาคม 2566

21,888

5,000

29 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567

วันสิ้นปี,วันปีใหม่

22,888

5,000

30 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567

วันสิ้นปี,วันปีใหม่

22,888

5,000

31 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567

วันสิ้นปี,วันปีใหม่

22,888

5,000

6 – 9 มกราคม 2567

16,888

5,000

13 – 16 มกราคม 2567

16,888

5,000

19 – 22 มกราคม 2567

16,888

5,000

26 – 29 มกราคม 2567

16,888

5,000

1 – 4 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

2 – 5 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

4 – 7 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

5 – 8 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

6 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

11 – 14 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

5,000

12 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

5,000

13 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

17,888

5,000

14 – 17 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

15 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

19 – 22 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

20 – 23 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567

16,888

5,000

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2567

วันมาฆบูชา

17,888

5,000

24 – 27 กุมภาพันธ์ 2567

วันมาฆบูชา

17,888

5,000

26 – 29 กุมภาพันธ์ 2567

15,888

5,000

27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567

15,888

5,000

28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567

15,888

5,000

29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567

16,888

5,000

2 – 5 มีนาคม 2567

16,888

5,000

3 – 6 มีนาคม 2567

15,888

5,000

4 – 7 มีนาคม 2567

15,888

5,000

5 – 8 มีนาคม 2567

15,888

5,000

6 – 9 มีนาคม 2567

15,888

5,000

7 – 10 มีนาคม 2567

17,888

5,000

8 – 11 มีนาคม 2567

16,888

5,000

9 – 12 มีนาคม 2567

16,888

5,000

10 – 13 มีนาคม 2567

15,888

5,000

11 – 14 มีนาคม 2567

15,888

5,000

12 – 15 มีนาคม 2567

15,888

5,000

13 – 16 มีนาคม 2567

15,888

5,000

15 – 18 มีนาคม 2567

16,888

5,000

16 – 19 มีนาคม 2567

16,888

5,000

17 – 20 มีนาคม 2567

15,888

5,000

18 – 21 มีนาคม 2567

15,888

5,000

19 – 22 มีนาคม 2567

15,888

5,000

20 – 23 มีนาคม 2567

15,888

5,000

21 – 24 มีนาคม 2567

16,888

5,000

22 – 25 มีนาคม 2567

16,888

5,000

23 – 26 มีนาคม 2567

16,888

5,000

24 – 27 มีนาคม 2567

15,888

5,000

25 – 28 มีนาคม 2567

15,888

5,000

26 – 29 มีนาคม 2567

15,888

5,000

27 – แ

15,888

5,000

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว /ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  1. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  2. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  3. ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 • ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

Search

ทัวร์แนะนำ