บริการยื่นวีซ่า

     วีซ่า คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของวีซ่า, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

     โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

     โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

     ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท ExitVisa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการยื่นวีซ่า จีน

เตรียมตัวให้พร้อม! ก่อนขอวีซ่าไปเที่ยวประเทศจีน ด้วยขั้นตอนที่จะทำให้ได้วีซ่าไปเที่ยวปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ฮาร์บิน และทั่วทุกมณฑลในจีนแผ่นดินใหญ่ได้แบบสบาย ๆ ยื่นวีซ่าจีน สะดวก รวดเร็ว วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าจีน ไม่ต้องโชว์ตัว เอกสารง่าย ๆ ไม่ว่าจะยื่นด่วนแบบใช้เวลา 1 วัน และ 2 วัน หรือยื่นแบบปกติใช้เวลา 4 วัน

บริการยื่นวีซ่า อังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ที่ที่หลาย ๆ คนอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต บ้านเมืองสไตล์คลาสสิค เดินทางสะดวกสบาย สำหรับใครที่วางแผนกำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศอังกฤษ เรายินดีให้คำปรึกษา และบริการยื่นวีซ่าอังกฤษให้กับท่าน ให้เราช่วยในการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบเอกสาร รวมถึงนัดวันยื่นเอกสารวีซ่า

บริการยื่นวีซ่า อเมริกา

หากใครยังไม่รู้ วีซ่าอเมริกานั้นมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง ซึ่งส่วนใหญ่ที่คนไทยนิยมขอกันจะมีอยู่ 3 ประเภท คือ วีซ่าสำหรับท่องเที่ยว-เยี่ยมเยียน วีซ่าสำหรับนักเรียนอเมริกา และนักเรียนแลกเปลี่ยน และสุดท้ายวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในอเมริกา