ทัวร์เวียดนาม เดือน ตุลาคม 2561

ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน ช้อปปิ้งสุดเพลินถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก

รหัสทัวร์ : VN28VJ3DZG (HAN16)
ทัวร์เวียดนาม 4 วัน 3 คืน เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน ช้อปปิ้งสุดเพลินถนน 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำที่เดียวในโลก

เดินทาง : ก.ย. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน เต็มอิ่มพัก 4 ดาว นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์

รหัสทัวร์ : VN26VZ3DZG (SGN08)
ทัวร์เวียดนาม ดาลัด 3 วัน 2 คืน เต็มอิ่มพัก 4 ดาว นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)

รหัสทัวร์ : VN15QR4DZG (HAN09)
ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3วัน 2คืน นั่งกระเช้าขึ้นชมยอดเขาฟานซิปัน นาขั้นบันได เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG (HAN14)

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG (HAN14)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 3วัน 2คืน ฮานอย ซาปา ชมนาขั้นบันได เมนูพิเศษ สุกี้หมอไฟ บินเช้า-กลับดึก

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN25VJ4DZG (HAN13)

รหัสทัวร์ : VN25VJ4DZG (HAN13)
ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา 4วัน 3คืน ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)

รหัสทัวร์ : VN11FD4DZG (SGN01)
ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินท์ ดาลัท มุยเน่ 4วัน 3คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

เดินทาง : ก.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)
ทัวร์เวียดนามเหนือ 4วัน 3คืน ฮานอย - ซาปา - นิงบิงห์ พักซาปา 2คืน ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน อาหารครบทุกมื้อ

เดินทาง : พ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)

รหัสทัวร์ : VN20SL4DZG (HAN12)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน ฮานอย ซาปา ฮาลอง เที่ยวคุ้ม!! บินไฟล์ทเช้า - กลับดึก ล่องเรือชมความงาม "อ่าวฮาลองเบย์"

เดินทาง : พ.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG (DAD02)

รหัสทัวร์ : VN4PG4DZG (DAD02)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ พักโรงแรม 4 ดาวเมืองเว้

เดินทาง : พ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG (DAD01)

รหัสทัวร์ : VN3PG3DZG (DAD01)
ทัวร์เวียดนาม 3 วัน 2 คืน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง พิเศษ!! เมนูกุ้งมังกร

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท