ทัวร์เวียดนาม เดือน เมษายน 2561

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG (SGN06)

รหัสทัวร์ : VN24VZ4DZG (SGN06)
ทัวร์เวียดนามใต้ 4วัน 3คืน พัก 4 ดาว ดาลัทเมืองสุดโรแมนติก นั่งกระเช้า VINPEARL LAND

เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG (SGN05)

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG - (SGN05)
ทัวร์เวียดนาม ดาลัท 3วัน 2คืน เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์

เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)

รหัสทัวร์ : VN22FD3DZG (DAD04)
ทัวร์เวียดนาม 3วัน 2คืน เที่ยวครบ 3 เมืองหลัก เว้ - ดานัง - ฮอยอัน ชมธรรมชาติ "ล่องเรือกระด้ง"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)
ทัวร์เวียดนาม 4วัน 3คืน เที่ยวครบ 3 เมือง เว้ - ดานัง - ฮอยอัน พร้อมชิมเมนูพิเศษ "กุ้งมังกร"

เดินทาง : มี.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท

รหัสทัวร์ : VN12FD3DZG (HAN11)

รหัสทัวร์ : VN12FD3DZG (HAN11)
ทัวร์เวียดนาม ซาปา 3 วัน 2 คืน เต็มอิ่ม พักซาปา 2 คืน ชมนาขั้นบันไดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชม"ยอดเขาฟานซิปัน"

เดินทาง : ก.พ. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท