Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

ทัวร์ไต้หวัน เดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน พัก 5 ดาว แช่นำแร่ส่วนตัวในห้องพัก ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ซื้อหลิน ซีเหมินติง | 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : TW28XW7DZG (TPE04)

เดินทาง : 13 ต.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

21,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวอาลีซาน ชมฟาร์มดอกไม้ ช้อปปิ้งย่านดัง พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW1XW6DZG (TPE03)

เดินทาง : 2 ต.ค. 61 – 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

19,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ชมฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ช้อปปิ้งฟ่งเจี๋ย, ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW2XW5DZG (TPE02)

เดินทาง : 1 ต.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวดี คุณภาพสุดคุ้ม พัก 4 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบู | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW16SL5DZG (TPE33)

เดินทาง : 27 ต.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน พักโรงแรม 4 ดาว เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก ปล่อยโคมขงหมิง ช้อปปิ้งจัดเต็มย่านซีเหมินติง | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW11SL5DZG (TPE31)

เดินทาง : 22 ก.ค. 61 – 1 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น

13,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง