ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์พม่า เดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สักการะ 2 บูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง พระธาตุมุเตา พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา แจกฟรี องค์เทพทันใจ | 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : MM28FD2DZG (RGN10)

เดินทาง : 5 เม.ย. 62 – 25 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

7,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ชมทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พิเศษ กุ้มแม่น้ำเผา ชมโชว์ หุ่นเชิดโบราณ แจกฟรีองค์เทพทันใจ-ร่ม | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MM27FD4DZG (MDL04)

เดินทาง : 4 เม.ย. 62 – 9 ส.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

12,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง, หงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นเขา พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา พัก 5 ดาวย่างกุ้ง พักอินทร์แขวน 1 คืน | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM238M3DZG (RGN01)

เดินทาง : 1 เม.ย. 62 – 23 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

10,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน มนัสการ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า พักโรงแรม LOTTE HOTEL 5 ดาว | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM7DD3DCU

เดินทาง : 3 ม.ค. 62 – 28 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, พุกาม, อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน “เจดีย์ชเวสิกอง” ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM4FD3DZG (MDL01)

เดินทาง : 14 ธ.ค. 61 – 28 ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุ อินแขวน พักหรู 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM3SL3DZG (RGN08)

เดินทาง : 2 พ.ย. 61 – 17 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

10,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักหรู 5 ดาว ไหว้พระ 9 วัด พิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง-กุ้มแม่น้ำเผา | 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : MM9SL2DZG (RGN09)

เดินทาง : 5 พ.ย. 61 – 25 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

6,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : MM2PG4DGO

เดินทาง : 6 ก.ย. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง-กุ้มแม่น้ำเผา | 2 วัน 1 คืน

รหัสทัวร์ : MM26SL3DZG (RGN06)

เดินทาง : 6 ต.ค. 61 – 10 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

8,599.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว บินบางกอกแอร์เวย์ นมัสการเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM1PG3DGO

เดินทาง : 7 ก.ย. 61 – 1 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง