รหัสทัวร์ : ME23RJ7DPV (JDRJ03)
เดินทาง : ต.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 68,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : ME2RJ7DPV (JDRJ02)
เดินทาง : ก.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 56,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : ME11MS8DPV
ทัวร์อียิปต์ + ทัวร์จอร์แดน 8วัน 5คืน ไคโร กีซ่า สุดคุ้มเที่ยว 2 ประเทศ เดดซี เพตร้า อัมมาน เจอราช

เดินทาง : พ.ค. 61 - ส.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 57,888 บาท