รหัสทัวร์ : HK25CX4DZG (HKG15)
เดินทาง : ต.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK6CX3DZG (HKG08)
เดินทาง : ส.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK27CX3DZG (HKG25)
เดินทาง : ก.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK21HX4DZG (HKG05)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน พักดี 4 ดาว นั่งรถรางพีค แทรม สู่ยอดเขา | 4 วัน 2 คืน

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK23FD3DZG (HKG02)

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง พักฮ่องกง 2 คืน วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล์ วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ย. 61 - พ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK24HX3DZG (HKG12)

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK34EK3DZG (HKG14)

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง!!! เลดี้มาร์เก็ต, จิมซาจุ่ย พักฮ่องกง 2 คืน ดูแสงสี Symphony of lights | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK33CX2DZG (HKG22)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง ไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 วัด ช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย เมนูพิเศษ ติ่มซำ | 2 วัน 1 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK32HX3DZG (HKG04)

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ขึ้นกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่ ไฟล์ทสวย ไปเช้ากลับดึก | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK30EK3DZG (HKG19)
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK7EK3DZG (HKG11)
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มเครื่องเล่นโซนใหม่ พิเศษ!! นั่งพีคเทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค

เดินทาง : เม.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท

รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG (HKG16)
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380 (มีจอทุกที่นั่ง)

เดินทาง : เม.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK2HX3DZG (HKG20)
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน พิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง พร้อมโชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน

เดินทาง : มี.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK22EK3DZG (HKG06)
ทัวร์ฮ่องกง 3วัน 2คืน อร่อยเต็มอิ่มอาหารทะเลสดๆ หลี่หยุ่นมุ่น สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านอนปิง 360 ํ

เดินทาง : มี.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท