Disneyland

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์ พีคแทรม ไหว้พระใหญ่ เต็มอิ่มกับดิสนีย์แลนด์ นั่งพีคแทรมขึ้นยอดเขาวิคตรอเรียพีค | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK6CX3DZG (HKG08)

เดินทาง : 3 พ.ย. 61 – 2 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

17,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งหญ้าเซ็นโกคุฮาระ พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่น | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP65XJ6DZG (NRT05)

เดินทาง : 27 ก.ย. 61 – 4 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

23,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณ จูเจียวเจี่ยว เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้น 118 บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50% | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN16TG5DZG (PVG05)

เดินทาง : 12 ต.ค. 61 – 9 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

18,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว สนุกสุดเหวี่ยง ณ ลานสกี นมัสการขอพรวัดนาริตะ ช้อปปิ้งจุใจกับวันอิสระ ฟรีเดย์ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP8XJ6DZG (NRT06)

เดินทาง : 30 พ.ย. 61 – 4 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ เต็มอิ่มเครื่องเล่นโซนใหม่ พิเศษ!! นั่งพีคเทรมสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK7EK3DZG (HKG11)

เดินทาง : 4 เม.ย. 61 – 29 ต.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

17,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง