Vietnam

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้, โฮจิมินห์, ดาลัด, มุยเน่ พิเศษ!! ขับโรลเลอร์ คอสเตอร์ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN16FD4DZG (SGN02)

เดินทาง : 16 ก.พ. 62 – 1 ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์เวียดนาม ดานัง – เว้ – ฮอยอัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ เยือนเมืองโบราณฮอยอัน พิเศษ!! กุ้งมังกร | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

เดินทาง : 15 พ.ย. 61 – 31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง