ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

Vietnam

ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง, นิงห์บิงห์, ฮานอย, ซาปา นั่งกระเช้าขึ้นสู่ “ยอดเขาฟานซิปัน” ทานซีฟู๊ด + ชิมไวน์แดง | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : VN25VJ5DZG (HAN02)

เดินทาง : 22 ก.พ. 62 – 27 ส.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

12,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด พักโรงแรม 4 ดาว ถ่ายรูปสวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย กิจกรรมโลเลอร์โคสเตอร์ชมน้ำตก อาหารครบทุกมื้อ | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : VN23VZ3DZG (SGN04)

เดินทาง : 4 ม.ค. 62 – 29 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

8,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้, โฮจิมินห์, ดาลัด, มุยเน่ พิเศษ!! ขับโรลเลอร์ คอสเตอร์ นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัด | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN16FD4DZG (SGN02)

เดินทาง : 16 ก.พ. 62 – 1 ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง