Hotline : 085-123-9451-53
ติดต่อสอบถาม :
จ. - ศ. เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
ส. เวลา 09.00 น. - 14.00 น.

Vietnam

ทัวร์เวียดนาม ดานัง – เว้ – ฮอยอัน นั่งกระเช้าไฟฟ้าบาน่าฮิลส์ เยือนเมืองโบราณฮอยอัน พิเศษ!! กุ้งมังกร | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN21FD4DZG (DAD03)

เดินทาง : 15 พ.ย. 61 – 31 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย – ซาปา – นิงบิงห์ พักซาปา 2 คืน ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน อาหารครบทุกมื้อ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : VN17FD4DZG (HAN05)

เดินทาง : 3 พ.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

12,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง