Taiwan

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป, หนานโถว, เจียอี้, ไทจง บินหรูอยู่ดี 5 ดาว พิเศษ!! นั่งกระเช้าชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : TW26BR5DZG (TPE53)

เดินทาง : 10 ม.ค. 62 – 30 เม.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

18,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป, หนานโถว, เจียอี้, ไทจง, ฮัวเหลียน เที่ยวคุ้ม!! 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน | 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : TW29XW7DZG (TPE06)

เดินทาง : 7 ม.ค. 62 – 29 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

20,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป, หนานโถว, เจียอี้, ไทจง, เทศกาลชมซากุระ เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า พิเศษ!! ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : TW3XW6DZG (TPE01)

เดินทาง : 12 ม.ค. 62 – 28 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง