รหัสทัวร์ : EU9SQ11DBV
ทัวร์แอฟริกาใต้ 11วัน 8คืน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเคปทาวน์ - เทเบิ้ล เมาเท่น - 4X4 ซาฟารี พักโรงแรมหรูระดับ 4-5 ดาว

เดินทาง : มี.ค. 61 - เม.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 134,500 บาท