รหัสทัวร์ : SG4SQ3DZG (SIN14)

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ บิน 5 ดาว พิเศษชมโชว์ม่านน้ำ SPECTRA Light @ Water Show | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม