รหัสทัวร์ : KR6XJ5DZG (ICN25)

ทัวร์เกาหลีใต้ หนาวไม่กลัว กลัวไม่มันส์ ฟินสุดขีดกับสกีหิมะ ชิมสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : KR4XJ5DZG (ICN23)

ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวสะพานแขวนมาจังโฮซู เที่ยวอุทยานบุกฮันซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD | 5 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม