ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

Myanmar

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง, หงสาวดี, พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าขึ้นเขา พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา พัก 5 ดาวย่างกุ้ง พักอินทร์แขวน 1 คืน | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM238M3DZG (RGN01)

เดินทาง : 1 เม.ย. 62 – 23 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

10,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์, พุกาม, อมรปุระ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน “เจดีย์ชเวสิกอง” ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ “พระมหามัยมุนี” | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : MM4FD3DZG (MDL01)

เดินทาง : 14 ธ.ค. 61 – 28 ก.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง