รหัสทัวร์ : RU22TG7DZG (DME12)

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ - เมอร์มานสค์ ชมแสงเหนือ พิเศษ!! นั่งสุนัขลากเลื่อน Husky Park | 7 วัน 5 คืน

เดินทาง : ธ.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม