รหัสทัวร์ : JP5XJ5DZG (NRT04)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 5วัน 3คืน เที่ยวโอไดบะ ตะลุยหิมะ ณ ลานสกีฟูจิเท็น ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! โกเทมบะ

เดินทาง : พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP64XJ5DZG (KIX09)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน เยือนเมืองเก่าซันมาชิซึจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เดินทาง : ก.ย. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 24,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP62XJ5DZG (KIX10)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า โอบาระ 5วัน 3คืน ชมซากุระ พร้อม ใบไม้เปลี่ยนสี นมัสการศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

เดินทาง : พฤศจิกายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 25,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP40XJ5DZG (KIX11)
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า 5วัน 3คืน ชมเทศกาลแสงสี นาบานะโนซาโตะ ช้อปจุใจ ชินไซบาชิ

เดินทาง : พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 26,999 บาท

รหัสทัวร์ : JP15XJ4DZG (NRT23)
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว 4วัน 3คืน ชมทุ่งลาเวนเดอร์บานสะพรั่ง ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท

แนะนำวิธีใช้ WI-FI FREE ในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 14 วัน