รหัสทัวร์ : IN5SG8DGO (SG001)

ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โดยสายการบินสไปรท์ เจ็ท | 8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : IN1SG7DSB (SG001)

ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE เที่ยวอินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล โดยสายการบิน สไปรท์เจ็ท (SG) | 7 วัน 4 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 22,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม