ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

Hongkong

ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน | 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ซัมเมอร์เซล อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่ม หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดหวังต้าเซียน | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK27CX3DZG (HKG12)

เดินทาง : 5 ก.ค. 62 – 1 ก.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

14,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ นั่งรถรางพีคแทรม เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน นอนฮ่องกง2คืน แถมฟรี!! travel sim | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK21HX4DZG (HKG05)

เดินทาง : 3 พ.ค. 62 – 25 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

17,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง