รหัสทัวร์ : CN14CZ5DZG (KWL01)

ทัวร์จีน ที่สุด!! กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำอี่หลง พักดี 5 ดาว | 5 วัน 4 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม