ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

Everest

ภูเขาเอเวอเรสต์ ธงอธิษฐาน

ภูเขาเอเวอเรสต์ ในปี 2018 คนงานต้องเก็บขยะมากกว่า 300 ตัน

ประเทศจีนกำลังปิดค่ายที่พักเอเวอเรสต์สำหรับนักท่องเที่ยว หลังจากที่มีการทิ้งขยะมากกว่า 300 ตันในปีที่แล้ว ขยะที่รวบรวมได้ที่ค่ายฐานของเอเวอเรสต์ กับเทือกเขาหิมาลัยที่เห็นอยู่ด้านหลังในเนปาล Laurence Tan/Reuters ประเทศจีนกำลังปิดค่ายพักแรมภูเขาเอเวอเรสต์ สำหรับกับนักท่องเที่ยว ในการเสนอราคาเพื่อแก้ไขปัญหา กับการเก็บขยะบนภูเขา. สื่อของรัฐรายงาน ค่ายที่พักและภูเขาเอเวอเรสต์จะยังคงเปิดให้ผู้ที่มีใบอนุญาตปีนขึ้นไปได้ แต่ประเทศจีนจำกัดใบอนุญาตไว้เพียง 300 คนต่อปีเท่านั้น ผู้คนจำนวนมากเข้ามาเยี่ยมชมพื้

ชมโปรแกรมเดินทาง