รหัสทัวร์ : EU14TG9DZG (MUC05)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 9 วัน 6 คืน เที่ยวคุ้ม 5 ประเทศ เช็ก - สโลวัค - ฮังการี - ออสเตรีย - เยอรมัน สะสมไมล์ 50% | 8 วัน 5 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 61,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม