รหัสทัวร์ : VN26VZ3DZG (SGN08)

ทัวร์เวียดนาม ดาลัด เต็มอิ่มพัก 4 ดาว นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัด ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 7,888 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม