รหัสทัวร์ : HK21HX4DZG (HKG05)

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระใหญ่ เที่ยวดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน พักดี 4 ดาว นั่งรถรางพีค แทรม สู่ยอดเขา | 4 วัน 2 คืน

เดินทาง : ส.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม