China

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง ตะลุยหิมะ ณ ลานสกี SNOW WORLD จตุรัสเทียนอันเหมิน, พระราชวังต้องห้าม, กำแพงเมืองจีน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN37TG5DZG (PEK07)

เดินทาง : 28 ธ.ค. 61 – 26 ก.พ. 62

ราคาเริ่มต้น

17,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เที่ยวกรุงปักกิ่ง, มหานครเซี่ยงไฮ้ สัมผัส “กำแพงเมืองจีน” ไหว้พระขอพร “วัดพระหยกขาว” พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN27TG6DZG (PEK06)

เดินทาง : 14 ก.พ. 62 – 21 พ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

21,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์ ชมนาขั้นบันได้สันหลังมังกร นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมสายน้ำและขุนเขาเชียงกง | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN25CZ6DZG (BZKWL03)

เดินทาง : 8 พ.ย. 61 – 24 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เที่ยวกุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง พักดี 5 ดาว | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN24CZ5DZG (BZKWL02)

เดินทาง : 7 พ.ย. 61 – 16 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา พักดี 4 ดาว เมนูสุกี้ปลาแซลมอน | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN10TG6DZG (KMG01)

เดินทาง : 12 ต.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง