China

ทัวร์จีน เที่ยวกุ้ยหลิน เมืองสวรรค์ ชมนาขั้นบันได้สันหลังมังกร นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ชมสายน้ำและขุนเขาเชียงกง | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN25CZ6DZG (BZKWL03)

เดินทาง : 8 พ.ย. 61 – 24 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เที่ยวกุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง พักดี 5 ดาว | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN24CZ5DZG (BZKWL02)

เดินทาง : 7 พ.ย. 61 – 16 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เที่ยวปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สัมผัสกำแพงเมืองจีน ไหว้พระขอพร วัดพระหยกขาว นั่งรถไฟความเร็วสูง | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN15TG6DZG (PEK04)

เดินทาง : 11 ก.ย. 61 – 11 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

21,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาเทียนเหมินซาน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN13WE4DZG (CSX12)

เดินทาง : 12 ต.ค. 61 – 3 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

14,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา พักดี 4 ดาว เมนูสุกี้ปลาแซลมอน | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN10TG6DZG (KMG01)

เดินทาง : 12 ต.ค. 61 – 2 ม.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ล่องเรือเมืองโบราณ จูเจียวเจี่ยว เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ ชั้น 118 บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50% | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN16TG5DZG (PVG05)

เดินทาง : 12 ต.ค. 61 – 9 ธ.ค. 61

ราคาเริ่มต้น

18,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์จีน ที่สุด!! กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน ล่องแพแม่น้ำอี่หลง พักดี 5 ดาว | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN14CZ5DZG (KWL01)

เดินทาง : 1 ส.ค. 61 – 4 พ.ย. 61

ราคาเริ่มต้น

13,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง