ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

A Symphony of Lights

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ นั่งกระเช้าคริสตัล สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันขอพร วัดแชกงหมิว | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK16TG3DZG (HKG13)

เดินทาง : 4 ต.ค. 62 – 25 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

19,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง,รายการทัวร์ฮ่องกง,ทัวร์ฮ่องกงโปรโมชั่น,ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระช้อปปิ้ง กระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ แก้ชงหมุนกังหัน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK4HX3DZG (HKG04)

เดินทาง : 10 พ.ค. 62 – 24 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง กระเช้านอนปิง มาเก๊า 2 เมือง ขอพรวัดอาม่า ถ่ายรูปหอไอเฟลจำลอง หมุนกังหันขอโชคลาภ พักฮ่องกง 2 คืน | 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : HK15FD3DZG (HKG10)

เดินทาง : 01 มิ.ย. 62 – 17 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง

ทัวร์ฮ่องกง อร่อยเต็มอิ่มอาหารทะเลสดๆ หลี่หยุ่นมุ่น สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระเช้านอนปิง 360 | 3 วัน 2 คืน.

รหัสทัวร์ : HK22EK3DZG (HKG06)

เดินทาง : 30 พ.ย. 61 – 29 มี.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

16,900.-
ชมโปรแกรมเดินทาง