ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาเทียนเหมินซาน

รหัสทัวร์ : CN13WE4DZG (CSX12)

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย สัมผัสความมหัศจรรย์ของถ้ำประตูสวรรค์ นั่งกระเช้าชมวิวเขาเทียนเหมินซาน | 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ต.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ชมสะพานแก้ว นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน

รหัสทัวร์ : CN7WE4DZG (CSX10)
ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน ชมสะพานแก้ว นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,สุกี้เห็ด

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,777 บาท

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เที่ยวดินแดนอวตาร พักสุดหรู 5 ดาว

รหัสทัวร์ : CN8WE6DZG (CSX11)
ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย 6 วัน 5 คืน เที่ยวดินแดนอวตาร พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,สุกี้เห็ด

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN5FD6DZG (CSX02)

รหัสทัวร์ : CN5FD6DZG (CSX02)
ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน พัก 5 ดาว เที่ยวเขาอวตาร ถ้ำประตูสวรรค์ ชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

เดินทาง : ก.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 16,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN32WE4DZG (CSX08)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 4 วัน 3 คืน สะพานแก้วจางเจียเจี้ย นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน เมนูปิ้งย่างสไตล์เกาหลี


เดินทาง : มี.ค. 61 - มิ.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,777 บาท

รหัสทัวร์ : CN31WE6DZG (CSX09)

ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย 6วัน 5คืน เมืองโบราณเฟิงหวง เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์ ดินแดนอวตาร พักหรู 5 ดาว


เดินทาง : มี.ค. 61 - พ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท