ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ภูเขาซีซาน

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียจื่อ แผ่นดินสีทอง ตงชวน ชมความงามกุหลาบพันปี 'อาซาเลีย' ฟินสุดเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์คุนหมิง ตงชวน ภูเขาหิมะเจียจื่อ แผ่นดินสีทอง ตงชวน ชมความงามกุหลาบพันปี ‘อาซาเลีย’ ฟินสุดเก็บสตรอเบอรี่สดๆจากไร่ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN448L4DZG (KMG13)

เดินทาง : 9 เม.ย. 63 – 12 พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

8,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ทะเลสาบไป่สุยเหอ ชมโชว์กลางแจ้ง พักดี 4 ดาว (ทัวร์ไม่ลงร้าน)| 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ทะเลสาบไป่สุยเหอ ชมโชว์กลางแจ้ง พักดี 4 ดาว (ทัวร์ไม่ลงร้าน)| 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN778L5DZG (LJG01)

เดินทาง : 5 ก.พ. 63 – 4 ต.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

13,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดลามะ ชมโชว์กลางแจ้ง พักดี 4 ดาว | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ลี่เจียง ทัวร์จีน บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน ชมวัดลามะ ชมโชว์กลางแจ้ง พักดี 4 ดาว | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN128C4DZG (LJG02)

เดินทาง : 2 ก.พ. 63 – 30 ก.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทงเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เมนูพิเศษ... สุกี้เห็ด | 4 วัน 2 คืน

ทัวร์คุนหมิง แผ่นดินสีแดง สวนสตรอว์เบอร์รี่ ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง วัดหยวนทงเก่าแก่กว่า 1,200 ปี เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 4 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CN55FD4DTN (FDKMG01)

เดินทาง : 11 ม.ค. 63 – 31 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

7,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 5 วัน 2 คืน

ทัวร์คุนหมิง สวนสตรอว์เบอร์รี่ แผ่นดินสีแดง ขึ้นกระเช้าชมภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ สวนน้ำตกคุนหมิง เมนูพิเศษสุกี้เห็ด | 5 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์ : CN74SC5DTN (SCKMG01)

เดินทาง : 17 ธ.ค. 62 – 24 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

7,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ชมดอกซากุระกุ้ยโจว ล่องเรือทะเลสาบชมธรรมชาติเขาหมื่นยอด พร้อมมือพิเศษสุกี้เห็ดแสนอร่อย | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง กุ้ยโจว ชมดอกซากุระหมื่นไร่กุ้ยโจว ล่องเรือทะเลสาบชมธรรมชาติเขาหมื่นยอด พร้อมมือพิเศษสุกี้เห็ดแสนอร่อย | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ :CN268L4DZG (KMG12)

เดินทาง : 7 มี.ค. 63 – 11 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

10,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง เต๋อชิง ชมวิวบนถนนไต่ขอบฟ้า ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียง สุกี้ปลาแซลมอน | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง เต๋อชิง ชมวิวบนถนนไต่ขอบฟ้า ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก เมืองโบราณลี่เจียง สุกี้ปลาแซลมอน | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN718L5DTN (8LLJG04)

เดินทาง : 6 พ.ย. 62 – 3 พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

13,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีนำเงิน สุกกี้เห็ดไก่ดำ | 6 วัน 5 คืน

ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกีล่า พิชิตยอดเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีนำเงิน สุกกี้เห็ดไก่ดำ | 6 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ : CN708L6DZG (KMG11)

เดินทาง : 8 ม.ค. 63 – 5 ก.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

15,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน ตงชวน นั่งกระเช้าเที่ยวภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ ชมภูเขาเจ็ดสีตงชวน เมืองโบราณกวนตู้ พร้อมสุกี้เห็ดสมุนไพร | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์คุนหมิง ทัวร์จีน ตงชวน นั่งกระเช้าเที่ยวภูเขาหิมะเจี่ยวจื่อ ชมภูเขาเจ็ดสีตงชวน เมืองโบราณกวนตู้ พร้อมสุกี้เห็ดสมุนไพร | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN428L4DZG (KMG10)

เดินทาง : 1 ม.ค. 63 – 9 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

8,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก วัดลามะซงจ้านหลิง นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกสุกี้ปลาแซลมอน | 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก วัดลามะซงจ้านหลิง นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยกสุกี้ปลาแซลมอน | 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : CN648L5DTN (TLJG03)

เดินทาง : 30 ก.ย. 62 – 3 พ.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

12,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นสู่ภูเขาหิมะมังกรหยก ทะลสาบไปุ๋สุ่ยเหอ เมืองโบราณลี่เจียง สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN638L4DTN (TLJG02)

เดินทาง : 27 ก.ย. 62 – 29 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

10,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ลี่เจียง บินตรงลี่เจียง แชงกรีล่า เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา ช่องแคบเสือกระโจนมรดกโลก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมืองโบราณลี่เจียง สุกี้ปลาแซลมอน | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN628L4DTN (TLJG01)

เดินทาง : 27 ก.ย. 62 – 29 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

9,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นลงพิชิตยอดภูเขามังกรหยก มนต์เสนห์แห่งยูนาน เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน เห็ดไก่ดำ | 4 วัน 3 คืน

ทัวร์คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง นั่งกระเช้าขึ้นลงพิชิตยอดภูเขามังกรหยก มนต์เสนห์แห่งยูนาน เมนูพิเศษ สุกี้ปลาแซลมอน เห็ดไก่ดำ | 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : CN128L4DZG (KMG01)

เดินทาง : 13 ต.ค. 62 – 3 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

11,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง