ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ให้เราช่วยหานะคะ

ทัวร์โตเกียวราคาถูก

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ สนุกลานสกีฟูจิเทน ขึ้นกระเช้าคาจิ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ( อิสระ 1 วัน ) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ สนุกลานสกีฟูจิเทน ขึ้นกระเช้าคาจิ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น ( อิสระ 1 วัน ) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP37SL5DZG (NRT27)

เดินทาง : 1 ม.ค. 63 – 23 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

21,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะเดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด (บินเช้า-ถึงดึก) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ ณ ทะเลสาบคาวากูจิโกะเดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด (บินเช้า-ถึงดึก) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP59XJ5DTN (TXJ156)

เดินทาง : 27 พ.ย. 63 – 4 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

22,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ สนุกลานสกีฟูจิเทน ชมน้ำตกเคง่อน ที่ นิกโก้ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ สนุกลานสกีฟูจิเทน ชมน้ำตกเคง่อน ที่ นิกโก้ พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP55SL5DZG (NRT26)

เดินทาง : 1 ธ.ค. 62 – 4 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี ชมอุโมงเมเปิ้ลโมจิ หมู้บ้านน้ำใส พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ นาริตะ นิกโก้ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี ชมอุโมงเมเปิ้ลโมจิ หมู้บ้านน้ำใส พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP38XJ5DZG (NRT25)

เดินทาง : 26 ต.ค. 62 – 4 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

22,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ ชมซากุระ เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินดึก-กลับเช้า) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP89XJ5DTN (TXJ152)

เดินทาง : 10 มี.ค. 63 – 19 เม.ย. 63

ราคาเริ่มต้น

19,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP88XJ5DTN (TXJ150)

เดินทาง : 25 ม.ค. 63 – 5 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

19,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ปราสาทนกกระเรียน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า-ถึงเย็น) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP87XJ5DTN (TXJ149)

เดินทาง : 7 ม.ค. 63 – 19 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

18,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น เยือนหมู่บ้านโบราณ ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ฟรีแช่ออนเซนเท้า สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว ฟูจิ ฟูกูชิมะ เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ชมพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น สวนดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP86XJ5DTN (TXJ148)

เดินทาง : 5 ม.ค. 63 – 13 มี.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

20,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นารา ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาททอง คินคะคุจิ และวัดน้ำใส นมัสการ พระใหญ่ไดบุทสึ น้ำตกมิโนะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พิเศษ !!! ใส่กิโมโน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า นารา ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาททอง วัดน้ำใส พระใหญ่ไดบุทสึ น้ำตกมิโนะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ พิเศษใส่กิโมโน | 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์ : JP83TG5DTN (TKIX05)

เดินทาง : 2 ต.ค. 62 – 27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

42,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบชูเซนจิที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ สกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบชูเซนจิที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : P67XJ5DTN (TXJ143)

เดินทาง : 24 พ.ย. 62 – 26 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

24,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ ชมใบไม้เปลียนสี ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นิคโก้ ชมใบไม้เปลียนสี ภูเขาไฟฟูจิ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP66XJ5DTN (TXJ142)

เดินทาง : 6 ต.ค. 62 – 21 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

25,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาสหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ ที่ฟูจิเท็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว สัมผัสอากาสหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ ที่ฟูจิเท็น พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น (ฟรีอิสระ 1 วัน) | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP64XJ6DZG (NRT24)

เดินทาง : 30 พ.ย. 62 – 4 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ หน้าหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ นมัสการพระใหญ่ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ หน้าหนาว สนุกกิจกรรมสกีหิมะ นมัสการพระใหญ่ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP3XJ5DZG (NRT23)

เดินทาง : 4 ธ.ค. 62 – 3 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

25,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกเอะ เดินถนนตรอกลูกกวาด ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว คาวาโกเอะ เดินถนนตรอกลูกกวาด ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ (บินเช้า) | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP80XJ5DTN (TXJ136)

เดินทาง : 26 พ.ย. 62 – 4 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

26,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP79XJ5DTN (TXJ135)

เดินทาง : 23 พ.ย. 62 – 4 ม.ค. 63

ราคาเริ่มต้น

25,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ ชมอุโมงค์เมเปิ้ล นมัสการพระใหญ๋ ชมใบไม้เปลียนสี พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ ชมอุโมงค์เมเปิ้ล นมัสการพระใหญ๋ ชมใบไม้เปลียนสี พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : P42XJ5DZG (NRT22)

เดินทาง : 1 พ.ย. 62 – 4 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

24,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ชมอุโมงค์เมเปิ้ลและอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมเสาโทริอินับ 1,000 ต้น พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ ชมอุโมงค์เมเปิ้ลและอุโมงค์แป๊ะก๊วย ชมเสาโทริอินับ 1,000 ต้น พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน (อิสระ 1 วันเต็ม) | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP41XJ6DZG (NRT21)

เดินทาง : 1 พ.ย. 62 – 4 ธ.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

25,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาริตะ ฟูจิ อิบารากิ ชมทุ่งดอกโคเชียสีแดงสวยงามถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าเว้นโกคุฮาระ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ อิบารากิ ชมทุ่งดอกโคเชียสีแดงสวยงามถ่ายภาพกับทุ่งหญ้าเว้นโกคุฮาระ พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ แช่ออนเซน | 6 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JJP17XJ6DZG (NRT20)

เดินทาง : 1 ต.ค. 62 – 5 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

25,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี กับวิวภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ เที่ยวฤดูใบไม้เปลียนสี กับวิวภูเขาไฟฟูจิ พิเศษขาปูยักษ์ พร้อมแช่ออนเซ็น ไม่มีวันอิสระ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP54SL5DZG (NRT18)

เดินทาง : 30 ก.ย. 62 – 25 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

21,999.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกยา โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกยา โตเกียว ชมใบไม้เปลี่ยนสี เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP78XJ5DTN (TXJ137)

เดินทาง : 27 ก.ย. 62 – 27 ต.ค. 62

ราคาเริ่มต้น

23,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง
ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ขึ้นกระเช้าคาจิ คาจิ พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ | 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์ : JP77XJ5DTN (TXJ134)

เดินทาง : 1 ต.ค. 62 – 29 พ.ย. 62

ราคาเริ่มต้น

25,888.-
ชมโปรแกรมเดินทาง