ค้นหา : ฉงชิ่ง

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CBT07

เริ่มต้น

23,999

24 สิงหาคม - 09 มกราคม 2567

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CZG02

เริ่มต้น

23,990

สายการบิน

G5

รหัสทัวร์

CBT03

เริ่มต้น

22,999

สายการบิน

รหัสทัวร์

CBT06

เริ่มต้น

20,999

26 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2566

สายการบิน

G5

รหัสทัวร์

CZG15

เริ่มต้น

21,990

สายการบิน

G5

รหัสทัวร์

CZG01

เริ่มต้น

19,990

สายการบิน

Air Asia (FD)

รหัสทัวร์

CTN04

เริ่มต้น

17,888

บริการลูกค้า

Hotline

คู่สายท้าย 51 , 52 , 53

ทัวร์แนะนำ

ทัวร์แนะนำ