รหัสทัวร์ : HK25CX4DZG (HKG15)
เดินทาง : ต.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : HK30EK3DZG (HKG19)
ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน โชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท

รหัสทัวร์ : HK2HX3DZG (HKG20)
ทัวร์ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ 3วัน 2คืน พิเศษ...เป๋าฮื้อ ไวน์แดง เป็ดปักกิ่ง พร้อมโชว์สุดอลังการหยวนหมิงหยวน

เดินทาง : มี.ค. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท