รหัสทัวร์ : HK34EK3DZG (HKG14)

ทัวร์ฮ่องกง ช้อปปิ้ง!!! เลดี้มาร์เก็ต, จิมซาจุ่ย พักฮ่องกง 2 คืน ดูแสงสี Symphony of lights | 3 วัน 2 คืน

เดินทาง : กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม