รหัสทัวร์ : CN18FD6DZG (CSX04)
เดินทาง : พ.ย. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : CN23FD4DZG (CSX03)
เดินทาง : ส.ค. 61 - ธ.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : CN7WE4DZG (CSX10)

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย ชมสะพานแก้ว นั่งกระเช้าชมวิว เขาเทียนเหมินซาน เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,สุกี้เห็ด | 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 11,777 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : CN8WE6DZG (CSX11)

ทัวร์จีน เที่ยวจางเจียเจี้ย เที่ยวดินแดนอวตาร พักสุดหรูโรงแรม 5 ดาว เมนูพิเศษ ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,สุกี้เห็ด | 6 วัน 5 คืน

เดินทาง : ก.ค. 61 - ก.ย. 61
ราคาเริ่มต้น : 17,777 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัสทัวร์ : CN3FD4DZG (CSX01)
ทัวร์จีน 4วัน 3คืน ฉางซา - จางเจียเจี้ย สัมผัสสุดยอดธรรมชาติ "เขาเทียนเหมินซาน" พักดี 5 ดาว

เดินทาง : มิ.ย. 61 - ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น : 9,777 บาท