รหัสทัวร์ : EU44TG8DZG (MUC10)
ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8วัน 5คืน เที่ยว 3 ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก บินตรงมิวนิค

เดินทาง : ส.ค. 61 - ม.ค. 62
ราคาเริ่มต้น : 58,888 บาท